PUBLIC WORK

Sös neonatalen

”Så nära ett under man kan komma” en konstnärlig gestaltning på Neonatalen, avd. 61 Sachsska Barsjukhuset, Stockholm  år 2005.

Nästan, någonstans mellan att vara och inte vara, i ett benådat tillstånd bortom orden, ligger fyra små under. Så nära vi kan komma det obegripliga, detta som vi alla bär med oss tills vi sluter ögonen. Vi vårdar ömt undret tills kraften att på egen hand upprätthålla livet infinner sig. Att föreställa sig dessa små liv med finnar, smutstvätt på golvet och skrovliga röster känns nästan som att häda.

Dessa tidiga ögonblick av närvaro och förundran över existensen kommer inte tillbaka förrän vi i någon form möter utgången. Dessa poler, början och slutet, är inskrivna i livet. Det får oss att reflektera, att se på nytt. Livet skiftar perspektiv. Detta har för mig varit utgångspunkten för den konstnärliga gestaltningen.